Dofipool - THIẾT BỊ HỒ BƠI & SPA

Hỗ trợ khách hàng: - Email: vinapool@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0917510599_581996 -
Ngày đặt hàng: 13/06/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Bộ lọc cát hồ bơi Vesubio 15786 - 0100


Mã :
Danh mục : Bộ lọc hồ bơi Astral

1 14.590.000 vnđ 14.590.000 vnđ
Tạm tính: 14.590.000 ₫
Tổng tiền: 14.590.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Công ty TNHH Phát Triển Giải Pháp Tin Học Bền Vững ITGREEN
Địa chỉ: Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh, Quảng Ninh, VN
Điện thoại: 0917510599

Email: info@itgreen.vn

Ghi chú đơn hàng : TEST